Projektovanje Kuća

U toku prve faze planiranja projekta rad sa klijentom je od suštinske važnosti. Insistiramo da klijent bude što više uključen i obavešten u toku izrade idejnog rešenja u cilju postizanja svih mogućih želja, potreba i vizija našeg klijenta.

Prema prikazanom katalogu projekata kuća, klijentu se pruža mogućnost da izabere gotov dizajn kuće sa rasporedom prostorija ali isto tako i da odabrani dizajn izmeni i prilagodi svojim željama i potrebama.

Nakon završene prve faze i pribavljanja lokacijskih uslova pristupa se izradi glavnog projekta tj. projekta za građevinsku dozvolu. Naš tim je zadužen za sprovodjenje i praćenje Vašeg predmeta kroz elektronsku proceduru sve do dobijanja građevinske dozvole.

Verujemo da je naš cilj postignut jedino ako je u radu na projektu ostvareno uzajamno poverenje, a da su konačnim rezultatom zadovoljni i klijent i naš projektni tim.

Cena projektovanja kuća

  • Cena izrade projekta za građevinsku dozvolu, od 6€/m2 BRGP (bruto razvijene građevinske površine).
    Minimalna cena 850€.