Legalizacija Objekata

Ozakonjenje objekta ili Legalizacija se odnosi na objekte koji su prethodno izgradjeni bez gradjevinske dozvole kao i na objekte koji nemaju uslove za izdavanje upotrebne dozvole.

Legalizacija se takodje odnosi i na pomoćne objekte koji su funkciji sa glavnim objektom (garaže, ostave i ostali pomoćni objekti).

Rešenje o ozakonjenju objekta je validan dokument koji obezbeđuje uslove za izdavanje upotrebne dozvole.

Cena legalizacije objekata

  • Cena izrade izveštaja o zatečenom stanju objekta za potrebe ozakonjenja (legalizacije) je 1€/m2 BRGP.
    Minimalna cena 100€.