3D Vizualizacija

Prilikom izrade idejnog rešenja 3D vizualizacije su od velike koristi i omogućavaju investitoru detaljan i veran prikaz svih delova objekta kako enterijera tako i eksterijera, sve u cilju kako bi se izbegle kasnije nepredviđene izmene projekta. Projekti koji su izrađeni na bazi 3D vizualizacije po pravilu su funkcionalno i estetski bitno kvalitetniji i dorađeniji.

Kod dizajna enterijera 3D vizualizacija takođe igra veoma važnu ulogu i omogućava korisniku uverljiv prikaz prostorija do najsitnijih detalja (fotorealizam) kao što su boje i teksture materijala završnih građevinskih radova, izbor oblika nameštaja i njihovih tekstura i boja, uticaj raznih izvora svetlosti na unutrašnjost objekta. 3D prikaz omogućava kretanje kroz prostor dizajniranog enterijera kao i pogled iz dvorišta na sam objekat i njegov položaj u prostoru.

Cena 3D vizualizacije

  • Cena varira u zavsinosti od kompleksnosti samog projekta, količine detalja i veličine objekta.
    Minimalna cena 350€.